HY PRO - Filtromati

 

FC Filterska Kolica

• Protok sve do 82 lpm
• Idealna za hidraulicke fluide
(ISO VG22 ~ ISO VG68)
• Filtracija novog ulja prilikom zamene ili pretakanja
• Precišcavanje fluida koji su vec u upotrebi sa filterskim elementima visoke efikasnosti kao dodatak postojecoj filtraciji
• Uklanjanje cvrstih cestica, necistoca i vode iz ulja
• Kontrola zapremine ulja pre upotrebe


FCL Filterska Kolica

• Protok sve do 82 lpm
• Idealna za maziva visoke viskoznosti i hidraulicka ulja
(ISO VG22 ~ ISO VG320)
• Filtracija novog ulja prilikom zamene ili pretakanja
• Precišcavanje fluida koji su vec u upotrebi sa filterskim elementima visoke efikasnosti kao dodatak postojecoj filtraciji
• Uklanjanje cvrstih cestica, necistoca i vode iz ulja
• Kontrola zapremine ulja pre upotrebe
• Veliki filterski elementi za produženi radni vek

 

 

Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs