Prateći proizvodi

Iz bogatog asortimana SKF-a možemo Vam ponuditi sledeće prateće proizvode:

1. Kucišta

2. Hilzne (Caure)

3. Uljni zaptivaci (Semerinzi)

4. Seger osigurac

5. Matice (Navrtke)

6. Osiguraci (Podloške)

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs