Alati

Alat za podešavanje saosnosti remenica TMEB 2

Pomocu TMEB 2 alata vrši se podešavanje saosnosti u samim žljebovima remenice. V-vodice i jaki magneti omogucavaju da se alat pricvrsti u vodice remenica.
Sa samo dve komponente, laserski emiter i prijemnik, alat je vrlo lako pricvrstiti. Trodimenziona meta na prijemniku omogucava laku detekciju nesaosnosti kao i prirodu nesaosnosti, da li je horizontalna, vertikalna, paralelna ili kombinacija sve tri. Uz ove precizne informacije, operater može vrlo lako da uradi odgovarajuca podešavanja sve dok se laserska linija od emitera ne poklopi sa referentnom linijom 3D prijemnika što tada znaci da je izvršeno poravljavanje remenica u sve 3 ravni.

Izuzetna preciznost uz najnoviju lasersku tehnologiju:

• Vrši se centriranje remenica preko žljeba a ne preko cela remenica što omogucava centriranje remenica razlicite ukupne širine i razlicitih cela remenica, primenjiv na remenicama gde celo remenice nemože biti upotrebljeno kao referenca
• Ne postoji mogucnost greške. Pozicija lasera prikazuje prirodu nesaosnosti i dozvoljavaju lako i precizno merenje.

Raznovrstan i lak za upotrebu:

• Jaki magneti dozvoljavaju lako i brzo pricvršcivanje uredaja
• Lak za upotrebu, nije potrebna posebna obuka pre upotrebe
• 3D prijemnik pojednostavljuje proces poravnjavanja
• Istovremeni nadzor procesa poravnjavanja i zatezanja kaiša
• V-vodice raznih tipova za primenu na svim tipovima remenica
• Specijalni adapter za montažu uredaja sa strane što omogucava poravnjavanje i lancanika, dostupan kao dodatna oprema
• Maksimalno rastojanje izmedu emitera i prijemnika od 6m omogucava primenu na najrazlicitijim aplikacijama
• Cvrsto aluminijumsko kucište omogucava veliku stabilnost i preciznost sklopa

Primena uredaja za podešavanje saosnosti u velikoj meri produžava radnio vek elemenata kaišnog prenosa snage i to u prvom redu kaiševa i remenica a zatim i elektromotora odnosno ležajeva....

Alati za podešavanje saosnosti remenica:

Precizno i lako podešavanje saosnosti

SKF alati za podešavanje saosnosti vratila, TMEA serija, nude jednostavno rukovanje i visok stepen preciznosti. Ovi inovativni alati obezbeduju dovodenje vratila u saosnost u tri koraka: merenje, poravnjavanje i dokumentovanje. Prvo se mere trenutna odstupanja. Zatim se vrše horizontalna i vertkalna podešavanja i konacno dokumentuju se odstupanja i beleži se dalje ponašanje mašine. Ova 3 koraka omogucavaju lako i efektno podešavanje saosnosti uz pomoc napedne laserske tehnologije.

• Lak za upotrebu, podešavanje u 3 koraka: Merenje – Podešavanje – Dokumentovanje
• Kompaktan dizajn, male težine
• Brzo i lako postavljanje mernih jedinica
• Uredaj zapakovan u cvrstom i lakom koferu
• Opremljen sa SKF podmetacima za postizanje visoke preciznosti


Alat za podešavanje saosnosti vratila TMEA 2

Lako, brzo i pristupacno centriranje vratila

TMEA 2 je alat za podešavanje saosnosti vratila, vrlo je lak za upotrebu i ne zahteva posebnu obuku korisnika. Dve merne jedinice mogu biti lako prikacene na vratila upotebom magnetnih nosaca ili lanaca. Svaka merna jedinica emituje lasersku liniju, koja se projektuje na detektor na drugoj jedinici.

• Na displeju se ocitavaju vrednosti pomeraja vratila i spojnice tokom celog procesa poravnjavanja cime se vrši provera.
• Laser i skale omogucavaju lako predpodešavanje
• “Soft foot” karakteristika omogucava lako navodenje operatera kroz proces poravnjanja
• Magnetni nosaci dozvoljavaju lako fiksiranje mernih jedinica na vratila
• Komplet praznih izveštaja omogucava pracenje i cuvanje podataka o obavljenim centriranjima
• Maksimalno rastojanje od 0.85m izmedu nosaca mernih jedinica

Primena uredaja za podešavanje saosnosti u velikoj meri rezultuje produžavanjem radnog veka elemenata prenosa snage (spojnica, elektromotora, reduktora, ležajeva....). posledica ovoga je i povecanje pouzdanosti mašina što je izuzetno bitno za bilo koji proces proizvodnje.

Pored TMEB 2 uredaja za podešavanje remenica i TMEA 2 uredaja za podešavanje saosnosti vratila u ponudi su još i TMEA 1P/2,5 uredaja za podešavanje saosnosti vratila koji poseduje prednost trenutnog pravljenja izveštaja o izvršenim merenjima i podešavanjima a u kombinaciji sa termalnim printerom TMEA P1i štampanje kompletnog izveštaja. Takode u ponudi je uredaj za podešavanje saosnosti TMEA 1Pex za rad u lako zapaljivim sredinama. U ponudi su i podmetaci za precizno vertikalno podešavanje mašine TMAS serije kao i TMAS kompleti podmetaca.

Stroboskop TMRS 1

Trenutna, laka i jeftina provera saosnosti vratila

SKF TMRS 1, prenosan i lak za upotrebu, stroboskop koji omogucava da rotaciono ili translatorno kretanje mašine izgleda kao je zamrznuto (kao da je mašina zaustavljena), što omogucava proveru saosnosti bez zaustavljanja mašine. Opremljen sa karkteristikom faznog pomeraja koja omogucava korisniku da pomeri napred ili nazad vreme bljeska bez promene frekvencije, na taj nacin kretanje se može zamrznuti u položaju neophodnom za inspekciju.

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs