Sistemi podmazivanja sa cirkulacijom ulja

Progresivni sistemi

Primena

Prese, mašine u papirnoj industriji, štamparije.........

Princip

Kontinualni protok ulja dobija se pumpom i deli se prema potrebama mašine ili instalacije koje koriste velike kolicine ulja u cilju podmazivanja i hladenja.
Sredstvo za podmazivanje deli se prema tackama podmazivanja putem ogranicavaca protoka, flometra, kontrolora protoka i/ili progresivnog distributera.

Komponente

Vretenaste ili zupcaste pumpe , ogranicavaci protoka, kontrolori protoka, flometri i progresivni distributeri.

Prednosti

• Individualno podešavanje zapreminskog protoka
• Dinamicko pracenje i zapreminsko merenje protoka nezavisno od viskoznosti fluida
• Modularni dizajn i mogucnost kombinovanja
• Lak za servisiranje
• Jednostavno, bez curenja, pracenje funkcija distributera

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs