Specijalna rešenja
Podmazivanje lanaca

Primena

Pogonski lanci i konvejerski lanci koji se koriste u automobilskoj industriji (linije za farbanje automobila, površinsku zaštitu, montažu), prehranbenoj industriji (sistemi za sterilizaciju, pecnice, klanice), metalnoj ihdustriji, gradevinskoj industriji, drvnoj industriji...

Princip

U slucaju podmazivanja lanaca ulje se primenjuje spolja (UC sistem), mazivo se ubrizgava u rolere lanca uz pomocpokretnog GVP sistema ili aerosol rasprskivanja koje se dozira na mest podmazivanja (Vectolub). Sistem za upravljanjem sistemom podmazivanja uocava tacnu poziciju mesta koje treba podmazati cak i kada je sistem u pokretu.

UC sistem: elektromagnetna klipna pumpa snabdeva rasprskivace uljem. Oni vrše rasprskivanje tacne kolicine ulja (20,40 ili 60 mm3) precizno na mesto podmazivanja
GVP sistemi: injektor kojeg snabdeva pumpa kratko se zakaci za lanac koji prolazi i utiskuje mazivo (0.35 do 1ccm) direktno kroz mazalicu lanca. VISIOLUB softver je dostupan za kontrolu procesa i dijagnostiku kod ovih sistema.
Vectorlub: tacno odredena kolicina ulja se meša sa komprimovanim vazduhom u rasprskivacu. Na taj nacin se formiraju mikrokapi koje dopiru do zone trenja zajedno sa vazduhom koji je nosioc ulja i to bez formiranja uljne magle.

Prednosti

• Potpuno automatizovano podmazivanje lanaca bez zastoja u proizvodnji
• Precizno zapreminsko doziranje sredstva za podmazivanje
• Prilagodeno upravljanje procesa podmazivanja
• Precizno i ekološko podmazivanje

 

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs