Sistemi sa totalnim gubicima

Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubicima - Jednolinijski sistemi za ulja ili masti gradacije NLGI 000, 00

Primena

alatne mašine, mašine za štampanje, mašine za tekstilnu industiju, mašine za pakovanje i još mnogo toga.

Princip

Jednolinijski (sa totalnim gubicima) sistem centralnog podmazivanja je dizajniran tako da snabdeva tacke podmazivanja na mašini sa relativno malom kolicinom maziva a u skladu sa potrebama. Sistem radi sa prekidima tj. Sa intervalima.
Automatski sistemi mogu biti kontrolisani na osnovu vremenskog intervala ili opterecenja. Zamenjivi dozatori (nipl mazalice) na distributorima omogucavaju precizno i nezavisno doziranje maziva za svaku tacku posebno i prilikom svakog ciklusa rada pumpe. Kolicina koja se može dozirati varira izmedu 0.01 i 1.5 ccm po ciklusu rada pumpe i tacki podmazivanja.

Komponente

Pumpna jedinica (klipna ili zupcasta)
Klipni distributori
Jedinice za merenje
Jedinice za kontrolu i pracenje u zavisnosti od kofiguracije sistema

Prednosti
• Jednostavno planiranje sistema
• Modularni sistem
• Proširivost

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs