Sistemi sa totalnim gubicima

Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubicima - Dvolinijski sistemi za ulja ili maziva gradacije NLGI 3

Primena

Dvolinijski sistemi se prvenstveno koriste za podmazivanje mašina i mašinskih instalacija sa velikim brojem tacaka za podmazivanje, dugackim linijama i teškim radnim uslovima.

Termoelektrane, celicane, livnice, valjaonice, montažne linije, cementare, kranovi......

Princip

Ovi sistemi rade sa dve glavne linije koje se naizmenicno dovode pod pritisak ili rasterecuju. Sistemi su projektovani za ISO VG ulje viskoznosti vece 50mm2/s i za maziva gradacije do NLGI3.
Dvolinijski sistemi su dizajnirani kao sistemi sa totalnim gubicima za rad sa prekidima.

Komponenete

Dvolinijski sistemi se pretežno sastoje od pumpe sa rezervoarom, ventila za preusmeravanje, kontrolne jedinice, dvolinijskih distributora, dve glavne linije kao i od odgovarajucih tacaka podmazivanja i prikljucaka.

Prednosti

• Visoka funkcionalnost i pouzdanost zahvaljujuci merenju razlike priisaka na kraju linije (nakon poslednjeg dvolinijskog distributora) sa istovremenim pracenjem curenja na glavnim linijama
• Velika fleksibilnost kada je u pitanju podešavanje kolicine maziva
• Moguce je projektovanje sistema sa više od 1000 tacaka podmazivanja na rastojanju od 100m (efektivna dužina linije) od pumpe
• Velika pouzdanost sistema i radni pritisci od oko 400bara

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs