Sistemi sa totalnim gubicima

Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubicima - Progresivni sistemi za ulja i masti gradacije do NLGI2

Primena

Štamparije, punionice pica, gradevinske mašine, prese, instalacije za vetrenjace itd.

Princip

Ovi sistemi isporucuju ulje ili mast gradacije do NLGI2 sa prekidnim radom sa ili bez centralnog pracenja. Mazivo koje isporucuje pumpa se doprema do tacke podmazivanja nakon što se deli u individualnim progresivnim distributerima a u skladu sa brojem klipova i normama podmazivanja.
Mazivo se razdeljuje i prosleduje na svaku tacku podmazivanja posebno i to jednu za drugom a pri tom se klipovi naizmenicno krecu napred i nazad. Precnik klipa i dužina hoda klipa odreduju kolicinu maziva koja se isporucuje na mesto podmazivanja. Svaki klip može istisnuti odgovarajucu kolicinu maziva samo ako je to ucinijo prethodni klip. Svaki klip ima dva izlaza koji se nalaze na suprotnim krajevima kretanja klipa.

Komponente

Progresivni sistem se prvenstveno sastoji od pumpe, distributera i kontrolnog sistema. Mogu se koristiti pneumatske, rucne ili elektricno pogonjene klipne pumpe.

Prednosti

• Univerzalno primenjivi prema njihovom nacinu rada (kontinualno, prekidno) i vrsti maziva
• Centralno pracenje funkcija svih distributora je moguce uz male troškove

 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs