Sistemi sa totalnim gubicima

 

Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubicima - Jednolinijski sistemi za ulja ili masti gradacije NLGI 000, 00

Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubicima - Dvolinijski sistemi za ulja ili maziva gradacije NLGI 3

Sistemi centralnog podmazivanja sa totalnim gubicima -
Progresivni sistemi za ulja i masti gradacije do NLGI2 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs