Lineari

SKF Linear Motion pripada SKF grupi i specijalizovana je za proizvodnju i prodaju širokog spektra jedinica i sistema za linearno kretanje, preciznih komponenata, pronalaženja rešenja za vođenje i pokretanje, aktuaciju i pozicioniranje. Treba dodati da SKF Linear Motion raspolaže velikim brojem specijalizovanih, namenskih rešenja za različite vrste industrija koje umnogome pojednostavljuju i samim tim snižavaju cenu proizvodnje, istovremeno stavljajući kvalitet na najviši nivo.

Vođice

Da bi obezbedili najbolje performanse za sve aplika- cije vođenja, proizvodni program vođica se sastoji od proizvoda visokog kvaliteta i to: Linearni ležajevi i precizna vratila; Sistem profilnih vođica (šina i kolica); Visoko preciznih vođica, Klizača. Glavne prednosti:

Linearni ležajevi i precizna vratila su vrlo ekonomično i prosto rešenje sa neograničenim hodom uz mogućnost samopodešavanja linearnih ležajeva što je vrlo bitno kada dolazi do laganog ugiba vratila. Prednapon (zategnutost) u sistemu vratilo linearni ležaj je podesiv što je vrlo bitno kod preciznih aplikacija. Izvesne aplikacije zahtevaju potporno vratilo i različite varijante kućišta u koji ulaze specijalni linearni ležajevi (rasečeni linearni ležaj na slici);

Profilne vođice su modularnog tipa i sastoje se iz standardnih i profilnih šina i takođe ISO standardizovanih kolica. Ovi sistemi su daleko veće nosivostisila i momenata i u potpunostibez potrebe za održavanjem. Standardizovanost ovih sistema vrhunskog kvaliteta omogućava laku i brzu zamenu i dostupnost;

Visokoprecizne vođice odlikuju se još boljim performansama od prethodnih kao što se može videti na priloženom dijagramu, obuhvataju razli- čite konstrukcije i različite kotrljajuće elemente. Karakteristike popitanju krutostii nosivostimeđu najboljima su u klasi.

Navojna vretena

Navojna vretena sa kugličnim recirkulacionim navrtkama jesu elementi koji služe za pokretanje u aplikacijama gde se rotaciono kretanje pretvara u linearno (mašine alatke, pakerice, proizvodne linije...)

Ova grupa se može podeliti na: Valjana vretena sa recirkulacionom kugličnom navrtkom; Brušena vretena sa recirkulacionom navrtkom; Vretena sa ”roller screw” navrtkom; Minijaturna vretena.

Valjana vretena sa recirkulacionom kuglicnom navrtkom zadovoljava najširi spektar aplikacija ekonomično je najprihvatljiviji za proizvođače mašina. Aksijalna tačnost, kao i preciznost celog vretena, po izboru je i zavisi od potrebe za svaku pojedinačnu aplikaciju;

Brušena vretena sa recirkulacionom navrtkom visoke su preciznosti najčešće u upotrebi gde je tačnost od krucijalnog značaja (mašine alatke, sistemi za pozicioniranje, itd.);

Vretena sa "roller screw" navrtkom imaju nosivost od više desetina tona, vrhunske su preciznosti i čvrstoće. Najbolja osobina ovog tipa vretena je što i pored fantastične nosivostizadržava mogućnost rada pri velikim brzinama zbog čega se upotrebljava u mašinama za presovanje (velika nosivost se, naravno, koristi u najrazličitijim tipovima dizalica);

Minijaturna vretena su vrlo kompaktna i interesantna za velikuserijskuproizvodnjuzbog svojihkarakteristika i ekonomične cene;

Aktuatori

Veliko iskustvo i znanje stečeno akvizicijom velikog broja kompanija, istorijski prepoznatljivih na tržištu aktuatora, omogućava SKF-u da izađe u susret najzahtevnijim aplikacijama. Proizvodni program SKF fabrika aktuatora raspoređenih od severne i južne Amerike preko Zapadne Evrope i Dalekogistoka, obuhvata kako standardne, tako i specijalne aktuatore. Ova grupa se može podeliti na: Linearne aktuatore; Teleskopske stubove; Rotacione aktuatore; Kontrolne jedinice.

Linearni aktuatori SKF-a jesu različitih tipova i namena i sastoje se od navojnog vretena, elektromotora, spojnice i dodatne opreme(prekidača, sistema za praćenje stanja, sigurnosnih kočnica...). Postoji stotinjak tipova linijskih aktuatora različitih snaga brzina i hodova,koji svaki ponaosob može imati,pored standardnih karakteristika,i odlike po želji korisnika;

Teleskopski stubovi su izuzetnog dizajna u aluminijumskom kućistu, vrlo su tihi u radu sa kontrolerima(prekidačima) u ergonomskom dizajnu i prilagođeni za najrazličitije aplikacije. Često su uprimeni u medicini i industriji nameštaja;

Rotacioni aktuatori su modularnog tipa i mogu izaći u susret najrazličitijim aplikacijama (automobilska sedišta, bolnički kreveti,rota-cionistolovi...);

Kontrolne jedinice su razvijane u skladu sa potrebnim aplikacijama tako da ispunjavaju najviše estetske i ergonomske zahteve.

Sistemi za pozicioniranje

Kombinujući znanja iz tehnoloških procesa proizvodnje i dosada opisane sisteme za pokretanje, kontrolu kretanja i praćenje, SKF proizvodi sisteme za pozicioniranje koji se mogu podeliti na: Minijaturne pozicionere; Standardne pozicionere; Precizne pozicionere; Kompletne sisteme.

Miniaturni pozicioneri imaju vrlo kompaktan dizajn;

Standardni pozicioneri mogu biti pokretani na najrazličitije načine u zavisnosti od potrebe aplikacije;

Precizni pozicioneri u stanju su da izađu u susret zahtevima za najveću preciznost;

Kompletni sistemi u sebi praktično objedinjuju sve prethodno navedeno.

 
 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs