Ležajevi

Iz bogatog asortimana SKF-a možemo Vam ponuditi sledeće tipove ležajeva:


1. Kuglični
- Radijalni-Kruti
- Samopodesivi
- Sa kosim dodirom
- Aksijalni

2. Konusno - Valjkasti

3. Cilindrično - Valjkasti

4. Buričasti
- Radijalno Aksijalni
- Aksijalni

5. CARB kotrljajni ležajevi

6. Igličasti

7. Y-lezajevi
- Y-lezajne jedinice

8. Klizni ležajevi
- Sferni
- Zglobni ležajevi
- Zgobne glave

9. Linearni ležajevi (Lineari)

 


 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs