HY PRO - Filteri

 

Filteri visokog pritiska. Radnog pritiska do 420bar i protoka da 4800lpm.


Filteri niskog pritiska. radnog pritiska do 30bar i protoka do 1200lpm.


Filterski elementi sa dualglass tehnologijom pritiska rasprskavanja od 210bar i protoka od 20 do 1200lpm za filtraciju ulja, fluida sa visokim sadržajem vode, emulzija ulje-voda...


Izmenjivi filteri za precišcavanje vazduha


Kontaminacija fluida je jedan od glavnih razloga otkaza hidraulickih sistema. Kontrola kontaminacije u sistemu predstavlja kriticnu tacku za odredivanje pouzdanosti sistema. Zbog svega toga sinergija HY-PRO hidraulickih filtera i HY-PRO filtera vazduha predstavlja jedan od najvažnijih preduslova za zdrav i dugovecan hidrauljicki sistem.

 

 

Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs