Spojnice i kardanski krstovi

Elasticne (periflex) spojnice

kombinuju karakteristike odlicne apsorbcije vibracija i udarnih opterecenja i tolerancije ne saosnosti vratila. Izuzetno su lake za ugradnju i održavanje i dostupne u varijanti predobradene prirubnice spremne za dalju obradu na tacnu dmenziju vratila ili u varijanti prirubnice sa konusnom caurom i tacnom dimenzijom otvora. Sve spojnice su dodatno površinski zašticene i otporne na koroziju. Jedna kompletna spojnica se sastoji od dve prirubnice i jedne gume.
Elasticna guma je napravljena od prirodne gume i upotrebljava se na temperaturama okoline od -50 do +500C, takode je dostupna i guma za rad u uslovima zagadenja sredina uljem ili mastima i može biti upotrebljavana na temperaturama od -15 do +700C, ova guma takode ima i antistaticka svojstva i ne zapaljiva je.
SKF elasticne spojnice mogu zameniti vecinu spojnica koje postoje na tržištu uz pružanje vrhunskih karakteristika.

Lancaste spojnice

omogucavaju prenošenje vecih obrtnih momenata od vratila koja ih nose što ih cini idealnim za prenošenje velikih obrtnih momenata. Dostupne su u izvedbama sa predobradom, sa tacnom dimenzijom otvora za vratilo i konusnom caurom.
Caure su medusobno povezane sa dupleks lancem i tolerišu ne saosnost do 20.

Kandžaste spojnice

koriste efikasno i jeftino rešenje za prenos snage koje amortizuju udarna opterecenja i male vibracije. Lake su za ugradnju i održavanje.

FRC spojnice

projektovane su da prenesu veca opterecenja od kandžastih uz toleranciju slucajno nastalih ne saosnosti. Ponudene su u izvedbama sa predobradom za dalju doradu, obradeno na tacnu dmenziju ili sa konicnom caurom, što omogucava brzu i laku instalaciju. Imaju antistaticka svojstva i ne zapaljive su.

Univerzalne kardanske spojnice

za upotrebu na vratilima sve do 1800 ob/min i uglovima zakretanja do 25o (za pogon motorom) ili do 35o za rucno pogonjene.

Zupcaste spojnice

Spojnice za žicanom mrežom (BiBi)

Caure i glavcine za primenu sa SKF spojnicama, lancanicima i remenicama.


 

 
Adresa: Standard Trade, 11080 Zemun, Cvijićeva bb. Telefon: +381 11 2618-771, Email: standard@eunet.rs